Algebra: Bentuk Titik-Cerun

Bentuk Titik-Cerun

Algebra

 • Memasak Persamaan Linear
 • Bentuk Titik-Cerun
 • Bentuk Pintas-cerun
 • Membuat Grafik dengan Slope-Intercept Form
 • Bentuk Garisan Piawai
 • Persamaan Linear yang rumit

Sekiranya anda diberi kemiringan garis dan salah satu titik pada garis, maka membuat persamaan garis itu adalah prosedur yang sangat mudah. Yang anda perlukan adalah formula titik-cerun untuk sebaris.Formula titik-cerun : Sekiranya garis mempunyai cerun m dan melewati titik ( x 1, Y 1, maka persamaan garis adalah

 • Y - Y 1= m ( x - x 1)
Titik Kritikal

Ingat, tidak kira teknik mana yang dijelaskan dalam bahagian ini yang anda gunakan untuk mencari persamaan linear, anda selalu memerlukan dua perkara: cerun garis dan titik pada garis.

Titik Kritikal

Pemboleh ubah dengan langganan, seperti x 1dan Y 1, akan mempunyai nilai yang sama sekali berbeza dengan rupa yang tidak dilanggan, x dan Y . Ngomong-ngomong, langganan kecil itu sama sekali tidak mempengaruhi nilai pemboleh ubah, seperti yang akan dilakukan oleh eksponen. Hanya sedikit hiasan yang membezakan antara pemboleh ubah, menjadikannya berbeza.

Adakah anda tertanya-tanya di mana itu m datang dari? Untuk beberapa sebab, orang matematik telah menggunakan pemboleh ubah m untuk mewakili cerun garis untuk masa yang lama. Percaya atau tidak, tidak ada yang tahu mengapa. Saya boleh melemahkan sejarah mengenai teka-teki matematik ini, tetapi anda akan cepat bosan, jadi biarkan saya cukup mengatakan bahawa m adalah pemboleh ubah yang digunakan untuk mewakili kemiringan dalam semua formula yang akan anda lihat di bahagian ini.

Pada dasarnya, yang perlu anda buat untuk membuat persamaan linear ialah memasang cerun untuk m , sebuah x -nilai dari pasangan yang dipesan untuk x 1, dan padanan Y -nilai untuk Y 1, dan permudahkan.

Contoh 1 : Tuliskan persamaan garis dengan cerun -3 yang melewati titik (-1,5) dan selesaikan persamaan untuk Y .

Penyelesaian : Oleh kerana cerun sama dengan -3, tetapkan m = -3 dalam formula titik-cerun. Anda juga harus mengganti x 1dengan yang diketahui x -nilai (-1) dan ganti Y 1dengan padanan Y -nilai (5)

 • Y - Y 1= m ( x - x 1)
 • Y - (5) = -3 ( x - (-1))
Anda Ada Masalah

Masalah 1: Tuliskan persamaan garis dengan cerun 4 yang melewati titik (2, -7) dan selesaikan persamaan untuk Y .

Permudahkan sisi kanan persamaan.

 • Y - 5 = -3 ( x +1)
 • Y - 5 = -3 x - 3

Oleh kerana masalah itu meminta anda menyelesaikannya Y , anda harus mengasingkannya di sebelah kiri persamaan dengan menambahkan 5 pada kedua sisi.

 • Y = -3 x + 2

Itu sahaja yang ada! Ini adalah satu-satunya garis di dunia yang mempunyai cerun -3 dan melewati titik (-1,5).

Algebra CIG

Dipetik dari Panduan Lengkap Idiot untuk Aljabar 2004 oleh W. Michael Kelley. Semua hak dilindungi termasuk hak pembiakan secara keseluruhan atau sebahagian dalam bentuk apa pun. Digunakan dengan pengaturan dengan Buku Alpha , ahli Penguin Group (USA) Inc.

Anda boleh membeli buku ini di Amazon.com dan Barnes & Mulia .