Simbolisme Kebakaran

Api mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan manusia.